УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ

Какви са условията за анулиране?

Всяка анулиране на резервация, за която сме Ви дали Потвърждение, трябва да бъде направена на телефон на имейл office@melnicite.bg. Анулирането се потвърждава и от страна на хидропарк „Вятърните мелници“, вземайки в предвид следните условия:


– При анулиране на потвърдена резервация в деня на резервацията / не по-малко от десет дни преди датата за настаняване/, предплащането подлежи на връщане на 100%.

– При анулиране на потвърдена резервация девет дни преди началната дата за настаняване или на неявяване до 00:00 ч. на деня за настаняване, сумата по Вашата резервация няма да Ви бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

– При отказ на резервация на място или в деня на настаняване, сумата по вашата резервация няма да бъде възстановена.
Хидропарк „Вятърните мелници“ си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини. В тези случаи комплексът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платените от клиента суми в 10 – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.