Анулации

Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от сключен договор от разстояние)

До Вас Метал ЕООД, гр. София, Лозенец, Якубица 19, [email protected]